Chratec

ChraPart #G20163-C10394, alternative to part# 655-1080, Pump Seal, Black, Comparable to OEM # 655-1080

ChraPart #G20163-C10394, alternative to part# 655-1080, Pump Seal, Black, Comparable to OEM # 655-1080

ChraPart #G20163-C10394, alternative to part# 655-1080, Pump Seal, Black, Comparable to OEM # 655-10..

1.325.000đ

ChraPart #G20163-C10547, alternative to part# 655-1080, Pump Seal, Gold, Comparable to OEM # 655-1080

ChraPart #G20163-C10547, alternative to part# 655-1080, Pump Seal, Gold, Comparable to OEM # 655-1080

ChraPart #G20163-C10547, alternative to part# 655-1080, Pump Seal, Gold, Comparable to OEM # 655-108..

1.250.000đ

Nút chuyển đổi ChraSep SPE Tube Adapter cho các loại cột chiết có thể tích 1, 3, & 6 mL , pk of 1

Nút chuyển đổi ChraSep SPE Tube Adapter cho các loại cột chiết có thể tích 1, 3, & 6 mL , pk of 1

ChraSep SPE Tube Adapter for use with 1, 3, & 6 mL tubes, pk of 1Vật liệu nhựa PE chịu được..

208.000đ

Bóng đèn ca tốt lõm cho AAS, AA Lamp Hollow-Cathode Lamp for Chromium (Cr), Part# ACL-0024

Bóng đèn ca tốt lõm cho AAS, AA Lamp Hollow-Cathode Lamp for Chromium (Cr), Part# ACL-0024

Bóng đèn ca tốt lõm cho AAS, AA Lamp Hollow-Cathode Lamp for Chromium (Cr), Part# ACL-0024https://gi..

6.500.000đ

Bọt biển giữ ẩm: 7,6cm x 4cm, 10pk (Cellulose Sponges)

Bọt biển giữ ẩm: 7,6cm x 4cm, 10pk (Cellulose Sponges)

Bọt biển giữ ẩm: 7,6cm x 4cm, 10pk (Cellulose Sponges) Dùng trong lấy mẫu vi sinh, lấy mẫu bề m..

600.000đ

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Antimony (Sb), Part# ACL-0051

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Antimony (Sb), Part# ACL-0051

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Antimony (Sb), Part# ACL-0051..

6.500.000đ

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Antimony (Sb), Part# ACL-1051

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Antimony (Sb), Part# ACL-1051

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Antimony (Sb), Part# ACL-1051https://gimitec.com/brand/ACL-1051..

12.500.000đ

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Arsenic (As), Part# ACL-0033

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Arsenic (As), Part# ACL-0033

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Arsenic (As), Part# ACL-0033https://gimitec.com/brand/ACL-0033..

6.500.000đ

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Cadmium (Cd), Part# ACL-0048

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Cadmium (Cd), Part# ACL-0048

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Cadmium (Cd), Part# ACL-0048https://gimitec.com/brand/ACL-0048..

6.500.000đ

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Cadmium (Cd), Part# ACL-1048

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Cadmium (Cd), Part# ACL-1048

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Cadmium (Cd), Part# ACL-1048https://gimitec.com/brand/ACL-1048..

12.500.000đ

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Chromium (Cr), Part# ACL-1024

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Chromium (Cr), Part# ACL-1024

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Chromium (Cr), Part# ACL-1024https://gimitec.com/brand/ACL-1024..

12.500.000đ

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Copper (Cu), Part# ACL-0029

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Copper (Cu), Part# ACL-0029

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Copper (Cu), Part# ACL-0029https://gimitec.com/brand/ACL-0029..

6.500.000đ

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Manganese (Mn), Part# ACL-0025

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Manganese (Mn), Part# ACL-0025

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Manganese (Mn), Part# ACL-0025https://gimitec.com/brand/ACL-0025..

6.500.000đ

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Molybdenum (Mo), Part# ACL-0042

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Molybdenum (Mo), Part# ACL-0042

ChraLamp, Hollow-Cathode Lamp for Molybdenum (Mo), Part# ACL-0042https://gimitec.com/brand/ACL-0042..

6.500.000đ

ChraPart #G20163-15244, alternative to Hitachi part# 810-1337, SOLVENT FILTER, MERCK Art.Nr. 27047, L-6000, L-6200, L-6000A, L-6200A, L-7100, L-7110, L-2130

ChraPart #G20163-15244, alternative to Hitachi part# 810-1337, SOLVENT FILTER, MERCK Art.Nr. 27047, L-6000, L-6200, L-6000A, L-6200A, L-7100, L-7110, L-2130

ChraPart #G20163-15244, alternative to Hitachi part# 810-1337, SOLVENT FILTER, MERCK Art.Nr. 27047, ..

1.250.000đ

ChraPart #G20163-C13984, alternative to part# 2140-0820, Long Life Deuterium Lamp, RFID (2000 hr), Comparable to OEM # 2140-0820

ChraPart #G20163-C13984, alternative to part# 2140-0820, Long Life Deuterium Lamp, RFID (2000 hr), Comparable to OEM # 2140-0820

Bóng đèn tia cực tím cho máy HPLC của AgilentChraPart #G20163-C13984, alternative to part# 2140-0820..

17.500.000đ

ChraSep 811001-00116 HPLC Solvent Kit (Tubing with G45 bottle cap and inline nut)

ChraSep 811001-00116 HPLC Solvent Kit (Tubing with G45 bottle cap and inline nut)

ChraSep HPLC Solvent Kit (Tubing with G45 bottle cap and inline nut)Ống dẫn và nấp đậy chai dun..

7.560.000đ

Cột sắc ký lỏng C1551-B5034, ChraSil B100 NH2, 250 x 4.6 mm, 5.0um, 1pk

Cột sắc ký lỏng C1551-B5034, ChraSil B100 NH2, 250 x 4.6 mm, 5.0um, 1pk

Cột sắc ký lỏng C1551-B5034, ChraSil B100 NH2, 250 x 4.6 mm, 5.0um, 1pk..

10.250.000đ

Cột sắc ký lỏng C18, ChraSil B100 C18, 150 x 4.6 mm, 5.0um, C1505-B5032

Cột sắc ký lỏng C18, ChraSil B100 C18, 150 x 4.6 mm, 5.0um, C1505-B5032

Cột sắc ký lỏng C18, ChraSil B100 C18, 150 x 4.6 mm, 5.0um, C1505-B5032..

8.250.000đ

Cột sắc ký lỏng C18, ChraSil B100 C18, 250 x 4.6 mm, 5.0um, C1505-B5034

Cột sắc ký lỏng C18, ChraSil B100 C18, 250 x 4.6 mm, 5.0um, C1505-B5034

Cột sắc ký lỏng C18, ChraSil B100 C18, 250 x 4.6 mm, 5.0um, C1505-B5034..

8.250.000đ

Hiển thị 1 đến 20 trong 42 (3 Trang)