Vật tư Công Nghiệp

Bộ kít thay thế định kỳ cho đầu nén khí COMPRESSOR SERVICE KIT. For use on 2750 2-stage pressure units. MODEL SK-2750T

Bộ kít thay thế định kỳ cho đầu nén khí COMPRESSOR SERVICE KIT. For use on 2750 2-stage pressure units. MODEL SK-2750T

Bộ kít thay thế định kỳ cho đầu nén khí COMPRESSOR SERVICE KIT. For use on 2750 2-stage pressure uni..

1.200.000đ

Dầu bơm chân không ngoài cho LC/MS của Shimadzu 220-97808-01 Oil, Rotary Pump, Ultragrade 19, 4L (RV3 & 5)

Dầu bơm chân không ngoài cho LC/MS của Shimadzu 220-97808-01 Oil, Rotary Pump, Ultragrade 19, 4L (RV3 & 5)

Dầu bơm chân không ngoài cho LC/MS của Shimadzu 220-97808-01 Oil, Rotary Pump, Ultragrade 19, 4L (RV..

3.340.000đ

Ống nhựa PU chuyên dùng vận chuyển bộ trong xưởng sản xuất VACUFLEX PU 400 E - LW 80, P/N: 5-0000-080-00

Ống nhựa PU chuyên dùng vận chuyển bộ trong xưởng sản xuất VACUFLEX PU 400 E - LW 80, P/N: 5-0000-080-00

Ống nhựa PU chuyên dùng vận chuyển bộ trong xưởng sản xuất VACUFLEX PU 400 E - LW 80, P/N: 5-0000-08..

54.000.000đ

Van kim chỉnh tinh dòng khí SS-3NBS2-G, Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 0.35 Cv, 1/8 in.

Van kim chỉnh tinh dòng khí SS-3NBS2-G, Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 0.35 Cv, 1/8 in.

Van kim chỉnh tinh dòng khí Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 0.35 Cv, 1/8 i..

4.950.000đ

Hiển thị 1 đến 4 trong 4 (1 Trang)